jm

Valaistuksen kautta energiatehokkuutta Vaasan kaupungille

Energian jatkuva hintojen nousu aiheuttaa valtavasti lisäkustannuksia julkiselle sektorille ja Soten aloittaessa vuoden 2023 alussa, putoaa merkittävä määrä verotuloja kaupungilta. Kiinteistöt jäävät kuitenkin kaupungin hallintaan ja Sote maksaa vuokraa niistä ja koska Sote ei todennäköisesti tule tarvitsemaan kaikkia rakennuksia palvelujen keskittämisen ja säästöjen takia niin siten kiinteistökustannukset tulevat olemaan rasite Vaasan kaupungille.

Koko Suomen energiankulutuksesta Kiinteistöjen käyttö kattaa yli 30 % ja aiheuttaa lähes 40 % Suomen ilmastopäästöistä. Älyohjatuilla LED-valaistuksilla säästetään energiaa ja saadaan vähennettyä päästöjä samalla kun energiatehokkuus tuo suurta taloudellista hyötyä. Pohdittaessa kiinteistön kokonaisenergiaa unohdetaan helposti valaistus, vaikka se on ylivoimaisesti helpoin, nopein, yksinkertaisin ja näkyvimmät hyödyt tuova energiansäästötoimenpide. Jukka Mäkysen valtuustoaloitteen tavoitteena on saada Vaasan kaupungille ja täten veronmaksajille energiasäästöä jopa 60 %! Hankkeen kustannukset olisivat noin 2 miljoonaa euroa ja rahoitettaisiin korvamerkitsemällä osa kaupungin viime vuoden voitosta tähän projektiin. Tavoitteena on myös, että energiansäästö toimii osana rahoitusta koska reaalikustannukset laskevat, vaikka investointia maksetaan samalla takaisin.

Vaasan kaupunki hyväksyi uuden valtuustokauden ilmastostrategian ja aikataulutuksen kesäkuussa 2021. Strategian kohdassa 3 mainitaan hiilineutraali Vaasa. Jos tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen halutaan päästä, on tehtävä paljon muutakin kuin pyöräteitä tai kävelykeskustan laajennuksia. Autojen karkottaminen Vaasan keskustasta ei ole kaikkien mieleen ja sen ilmastolliset tavoitteet ovat kuin tuulahdukset takapuolista. Hiilineutraaliuden tavoittelun täytyy lähtökohtaisesti olla sekä haluttavaa, kannattavaa että tuoda selkeitä lisäetuja kaupungin asukkaille ja liike-elämälle.

Teknologian edistyminen valaistustekniikassa tuo muitakin hyötyjä, joita ei suoraan voi rahallisesti laskea. Huoltovarmuus on yksi hyöty. Toinen hyöty on älyvalaistus, eli erittäin vähän energiaa käyttävien valonlähteiden liittäminen älykkäisiin sensoreihin, jotka säätävät valaistusta auringonvalon määrän, liikkeen sekä BLE Bluetooth- ja aikaohjauksen perusteella. Tämä tuo välittömästi hyötyjä lisäämällä työviihtyvyyttä ja työturvallisuutta, sekä vähentämällä silmärasitusta ja huonosta valosta johtuvia päänsärkyjä. Kolmas hyöty on paloturvallisuus, kun vanhat loistevalaisimet korvataan älykkäällä LED-valaistuksella.

Maine energiatehokkaana Vaasana luo myös positiivista energiaa. Aloitteen läpimeno tuo varmuudella valtavasti positiivista julkisuutta kaupungille ja voimme olla energiasäästössä suunnannäyttäjänä. Mahdollisuus EU:n energia-avustuksiin sekä energian säästötukiin täytyy myös ehdottomasti kartoittaa. Valaistuksen uusiminen on nopea keino säästää kustannuksia ja investoinnin takaisinmaksuaika on lyhyt. Toivon, että virkamiehet ja valtuutetut tutustuvat huolella tähän aloitteeseen ja siten voidaan viedä se läpi mahdollisimman nopeasti.

Tein asian käsittelyssä myös toivomusponnen, että kaupungin virkamiehet tutkivat mahdollisuutta ISO 50001 energiatehokkuusjärjestelmän standardisoimiseen. ISO hankkeessa viimeinen numero on laatuvaatimus, joten osallistumalla tähän saamme laatustandardin, joka on energiaklusterikaupungille vahva ja todellinen imagotekijä. Myös tämä tuo valtavasti positiivista julkisuutta kaupungille.

Jukka Mäkynen

Jukka Mäkynen

Kaupunginvaltuutettu, perussuomalaiset, Vaasa