jm

Hallituksen esitys: Lisää ”työperäistä” maahanmuuttoa

Hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on lisätä koulutus- ja työperusteista maahanmuuttoa. Väestön ikääntyminen ja työvoimapula olivat pääasialliset argumentit työperäisen maahanmuuton lisäämiselle.

Kun tätä eduskuntaan annettua esitystä tarkastelee lähemmin, niin jotenkin taas tuntuu siltä, että humanitäärinen maahanmuutto on saanut vain uuden nimen – ”työperäinen maahanmuutto”. Lisäksi annetaan koulutuspaikka verukkeena maahan jäämiselle.

Pitäisi miettiä sitä, että houkutteleeko Suomi oikeasti osaajia ja tutkijoita tänne? Ei ainakaan palkkatasolla, koska suurin osa suomalaisistakin kamppailee kohoavien elinkustannusten kanssa. Se mikä täällä Suomessa houkuttaa on avokätiset tuet ja riskinä on, että Suomi houkuttelee aivan muita kuin osaajia ja tutkijoita. Tulonsiirtoja tarvitaan tulijoille yhä enemmän.

Koulutustaso on Suomessa korkea, mutta jäävätkö ulkomaalaiset opiskelijat valmistuttuaan Suomeen töihin, kun ulkomainen korkeampi palkkataso ja helpommin opeteltava kieli houkuttaa enemmän.

Mielestäni valtion tehtävänä ei ole tuoda Suomeen työvoimaa kolmansista maista. He kaikki tarvitsevat kuitenkin asuntoa, neuvontaa, koulutusta, päivähoitoa – ja tietenkin kallistuvaa energiaa ja ruokaa. Onko meillä enää varaa tähän?

Meille on tullut noin 40.000 ukrainalaista pakolaista, jossa on valtava työvoimareservi hyödynnettävissä. Kun sota näyttää pitkittyvän, heidän ylläpitonsa maksaa valtavasti. Emme tarvitse tässä vaiheessa yhtään enempää ”työperusteista” (humanitääristä) maahanmuuttoa.

Ainoa mitä valtio voisi tehostaa on yritysten oma työvoiman rekrytointi ulkomailta. Se vie tällä hetkellä kohtuuttoman kauan, jotta työntekijä pääsee aloittamaan työnteon Suomessa. Tähän voimavarat pitäisi kohdistaa ja jättää osaajien rekrytointi yrityksille.

Tähän hallituksen esitykseen on syytä suhtautua erittäin kriittisesti ja katsoa mitä Ruotsissa on tapahtunut, kun sitä ns. osaavaa työvoimaa on haalittu kolmansista maista.

Jukka Mäkynen

Jukka Mäkynen

Kaupunginvaltuutettu, perussuomalaiset, Vaasa