jm

Ilmastonmuutos – uhka vai mahdollisuus?

Ennen kuin ilmastoalarmistit polttavat minut roviolla mielipiteistäni totean heti alkuun, että ilmastonmuutos on totta. En ole ilmastotieteilijä, vaan käsittelen kaikkea ilmastotietoa maalaisjärjen näkökulmasta.

Muuttuuko ilmasto todella niin kuin valtaeliitti ja media meille esittävät – kauhukuvin ja maailmanlopun ennustuksin? Maailmanlopun ennustuksia on ollut historian aikana niin monta, että maapallon olisi pitänyt tuhoutua jo moneen kertaan. Luonto on miljoonia vuosia hoitanut tasapainon ilmastossa ilman ihmisen panostusta, vaikka on ollut hyvin lämpimiä kausia ja välillä kylmiä ajanjaksoja. Maapallo ei ole koskaan ollut pysyvässä olotilassa, vaan on historiansa aikana tasapainoillut auringon lämmön ja avaruuden kylmyyden välillä, mutta onnistunut aina säätämään juuri oikean lämpötilan elämän ylläpitämiseksi. Maapallon ekosysteemi on niin hienosti toimiva järjestelmä, että joskus tulee mieleen, onko kaikki sittenkään syntynyt sattumalta, vai onko kaiken takana suurempi älykäs suunnittelija? Ilmasto on erittäin monimutkainen kokonaisuus ja siihen vaikuttavat niin monet tekijät, että on lähes mahdotonta todistaa, kuinka merkittävä ihmisen vaikutus on ilmastonmuutokseen. Pystyykö ihminen ratkaisemaan ilmastonmuutoksen rahalla, vai onko tästä kaikesta vouhotuksesta tullut moderni uskonto?

Toistaako historia itseään?

Keskiajalla kulkutaudit nähtiin usein Jumalan rangaistuksena, mistä syystä etsittiin syyllisiä tälle Jumalan vihalle. Kulkutautien aikana ihmiset köyhtyivät ja joutuivat hengenpitimikseen myymään omaisuuttaan sen ajan hallitsijoille ja aatelisille. Keskiajalla kirkko ja hallitsijat muodostivat rikkaan valtaeliitin ja alkoivat pelkäämään valta-asemansa sekä omaisuutensa puolesta, mutta näkivät kuitenkin kriisissä mahdollisuuden. Uudistusmielisistä ”vääräuskoisista”, jotka toivat kirkon ja valtaeliitin mädännäisyyksiä esiin, tehtiin syntipukkeja kulkutauteihin. Joukkohysteriassa monia viattomia kidutettiin ja poltettiin roviolla. Suurin osa kansasta ei kyseenalaistanut kirkon syytöksiä, vaan pikaoikeudenkäyntejä pidettiin kovalla kiireellä, jotta saataisiin Jumalan viha laantumaan. Kaikesta huolimatta kulkutaudit jatkoivat leviämistään, koska huonon hygienian ja virusten vaikutusta ei tiedostettu sen ajan tieteessä.

Nykyajan kulkutauti, eli liian kiireellä toteutettu vihreä siirtymä ja ilmastohysteria, on levinnyt länsimaihin. Syylliseksi on löytynyt yllättäen hiilidioksidi, joka on demonisoitu haitalliseksi kaasuksi. Puhutaan hienoin termein hiilineutraaliudesta ja sen tavoittelusta, joka olisi ainoa varteenotettava keino maapallon pelastamiseksi ilmastokatastrofilta. Suurin osa kansasta uskoo tähän kuin lammaslauma. Maailman valtaeliitti on nähnyt ilmastonmuutoksessa mahdollisuuden tienata, koska raha tuo aina lisää valtaa. Nopeaa vihreää siirtymää edistetään ilmastonmuutospelottelulla, kuten kirkko aikoinaan helvetintulella. Ilmastonmuutoksella rahastetaan ja päästökauppaa voidaankin kutsua kirkon anekaupaksi, jossa rahalla voi ostaa syntinsä anteeksi. Ne, jotka kritisoivat ilmastoalarmistien maailmanlopun ennustuksia, luokitellaan vääräuskoisiksi, eli ilmastodenialisteiksi. Onneksi nykyään ei polteta roviolla ketään ”vääristä” mielipiteistä, mutta voit silti menettää some-tilisi tai työpaikkasi, jos eriävät mielipiteesi uhkaavat ilmastouskovaisten konsensusta eli uskonrauhaa.

Millainen kasvihuonekaasu on hiilidioksidi (CO²)?

Ilmakehässä noin hiilidioksidia noin 0,04 %. Vaikka hiilidioksidin määrä on teollisina aikoina noussut, niin tämän mitättömän määrän väitetään kuitenkin aiheuttavan maan ilmakehän lämpötilan katastrofaalisen nousun. Luonto itsessään luovuttaa hiilioksidin kokonaismäärästä noin 96 % ja vaihtelee hieman vuodenaikojen mukaan. Ihmisen osuus hiilidioksidin kokonaistuotannosta on keskimäärin 4 % ja Suomen osuus tästä on noin promillen luokkaa, eli tuhannesosa. Tilastokeskuksen mukaan Suomen CO²-päästöt ovat laskeneet vuodesta 1990 lähtien noin 21 %.

Paljon ennen ihmistä oli jurakausi, jolloin ilmakehän CO²-pitoisuus oli moninkertainen nykyiseen mitättömään määrään verrattuna. Jos ilmastoalarmistien mielestä pienikin lisä hiilidioksidia kärventää maapallon, niin miten on mahdollista, että se ei kärventynyt jurakaudella? Miten perusbiologian faktoja on näin vääristelty ja hiilidioksidi luokiteltu lähes myrkkykaasuksi? Hulluudella ei ole ilmeisesti rajoja, koska ilman hiilidioksidia maapallolla ei olisi elämää. Esimerkiksi meillä Pohjanmaalla kasvihuoneisiin lisätään hiilidioksidia, jotta kasvu olisi tehokkaampaa. Hiilidioksidi on yksinkertaisesti kasvien ruokaa.

CO²:n lisäksi ilmakehässä on muitakin kasvihuonekaasuja, kuten vesihöyryä, jota on noin sata kertaa enemmän kuin hiilidioksidia ja on paljon tehokkaampi kasvihuonekaasu. jopa IPCC myöntää, että luonnollinen vesihöyryn, eli pilvien vaihtelun vaikutus lämpötilaan on jätetty huomioimatta. CO²:n kasvu alkoi näkyä mittauksissa vasta 1950-luvulla, kun sotien jälkeen alettiin rakentamaan tehtaita ja muuta hiilidioksidia tuottavia vempaimia. Kuitenkin ilmasto viileni 1940–1975, koska Atlantin ja Tyynenmeren merivirtaoskillaatiot olivat kumpainenkin miinuksella. Kummatkin ovat nyt plussalla ja vaikuttavat planeetan keskilämpötilaan lämmittävästi. Jäätiköiden kairauksissa on todettu, että ilmasto on tosiasiassa viilentynyt tuhansia vuosia, eikä lämmennyt. Samaa kertoo myös suomalainen lustotutkimus, jonka ansiosta voidaan määritellä ilmastovaihtelut jopa 8000 vuoden päähän.

99 % tiedemiehistä uskoo ilmastonmuutokseen?

Ilmasto muuttuu kuten on muuttunut ennenkin ja suurin osa tiedemiehistä allekirjoittaa sen. Mutta kun mennään syvemmälle ilmastonmuutoksen syihin ja seurauksiin sekä ihmisen vaikutukseen, asiantuntijoiden ja tiedemiehien mielipiteiden kirjo onkin valtava. Ilmastonmuutoskeskusteluun osallistuu kolme ryhmää, joista kaksi koostuvat tiedemiehistä ja kolmas koostuu poliitikoista, mediasta ja ilmastoaktivisteista. Ensimmäisellä tiedemiesryhmällä on yhteydet YK:n ilmastopaneeliin, IPCC:hen. He uskovat, että ilmastonmuutos johtuu ihmisestä ja fossiilista polttoaineista, jonka tuottama hiilidioksidi aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Toinen tiedemiesryhmä puolestaan ei näe tätä ongelmaa merkittävänä, vaan kertovat ilmastonmuutoksen johtuvan monista eri tekijöistä, kuten auringon säteilystä, maan kiertoradan ja asennon vaihteluista, merivirtojen oskillaatioista ja pilvisyyden muutoksista sekä monista muista muuttujista. Heitä kutsutaankin ilmastoskeptikoiksi. Näiden kahden tiedemiesryhmän kesken on kutenkin asioita, joista ollaan samaa mieltä: 1) Ilmasto muuttuu, kuten on aina muuttunut. 2) Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, jota ilman elämä ei ole mahdollista. 3) Hiilidioksidin lisääntyminen voi aiheuttaa jonkinasteista ilmaston lämpenemistä ja sen määrä on lisääntynyt 1800-luvulta lähtien. 4) Teollistumisen ajoista lähtien ihmisen tuottama hiilidioksidin määrä ei olekaan riittävä, että sillä olisi ratkaisevaa merkitystä. 5) Pitkän aikavälin ennustetta ei voi tehdä ilmaston monimutkaisuudesta johtuen ja tämän myös IPCC myöntää.

Miksi sitten monet ovat peloissaan ilmastomuutoksesta? Tällöin kolmas ryhmä astuu kuvaan, poliitikot, ympäristöaktivistit ja media. Ilmastonmuutos tuo poliitikoille rahaa ja valtaa, ympäristöaktivisteille rahallisia resursseja sekä heidän organisaatioilleen ja ideologialleen vahvistusta. Medialle se tuo klikkiotsikoita ja rahaa, koska tuomiopäivän otsikot myyvät hyvin. Monet tieteen ulkopuolelta ovatkin tarttuneet ilmastonmuutokseen ja näkevät siinä mahdollisuuden ansaita rahaa, jota hallitukset avokätisesti jakavat ilmastomuutoksen torjuntaan. Sen vuoksi kaikki järkevä tieteellinen puhe ilmastomuutoksesta tukahdutetaan tämän kolmannen ryhmän toimesta, jotta rahavirta ei katkeaisi. Oikeaa ilmastotietoutta et saa mediasta, poliitikoilta, etkä ympäristöjärjestöiltä. Se täytyy hakea suoraan tieteen puolelta, eikä IPCC:ltä, joka on täysin politisoitunut.

Meillä Suomessa ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ei ainakaan minulta saa minkäänlaista tieteellistä arvostusta. On päivän selvää kenen leipää hän syö levittäessään ilmastovalheita kansalle. Vai uskooko joku, että Suomen metsät ovat yhtäkkiä muuttuneetkin päästölähteeksi? Tai pitäisikö luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi 30 % Suomen metsistä rauhoittaa luonnontilaan, kuten Euroopan Unioni aikoo vaatia? Tämä on täyttä pseudotieteellistä hölynpölyä, jolla saadaan Euroopan Unionille tilaisuus rahastaa enemmän ja Etelä-Euroopan teollisuus voi jatkaa ilman päästörajoituksia. Jos Suomi vaatisi Euroopan tulppaanipeltojen ja viiniviljelmien ennallistamista metsiksi, millainen huutomyrsky EU:ssa tulisi? Entä olisiko Ollikainen mukana lobbaamassa tällaista?

Vihreän siirtymän vaikutus talouteen

Ilmastohätätilan vuoksi tehty hallitsematon vihreä siirtymä ruokkii inflaatiota, eli greenflatiota, joka on kiihtynyt eri talousalueilla lukemiin, joita ei ole nähty moniin vuosikymmeniin. Keskeinen syy inflaation kiihtymiselle on ollut energian hinnan kallistuminen, joka käy käsi kädessä ruoan hintojen kanssa. Energian hinnan nousuun on monta syytä, mutta pääosin se johtuu niin sanotusta greenflation-ilmiöstä, jota ukrainan sota, pakotteet ja korona ovat vain osaltaan ruokkineet. Jo ennen koronaa ja Ukrainan sotaa alkanut hintojen nousu on syytä kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta. Liian nopea fossiilisten energiamuotojen alasajo aiheutti sen, että eri energiamuotojen kysyntä ja tarjonta eivät kasva samaan tahtiin. Lisäksi kovat investointipaineet vihreään energiamuotoon aiheuttavat energiayhtiöille valtavia kustannuksia. Toki monet energiayhtiöt ja ruokaketjut ovat nähneet kriisissä myös mahdollisuuden ja pitävät hinnat korkeina suurien voittojen takia. Kun mukaan ilmastonmuutostaistoon on saatu myös merkittävät tahot, kuten YK, politisoitunut IPCC ja Euroopan Unioni sekä siitä alaspäin maiden hallitukset aina Elokapinaan asti, on rahastuspaketti valmis. Follow the money, eli seuraa rahaa mihin se ohjautuu.

Valitettavasti myös nykyinen punavihreä hallituksemme on hurahtanut ilmastonmuutosuskontoon, eikä ilmastonmuutoksesta anneta tuumaakaan periksi. Ei edes silloin, kun kansa kärsii korkeista hinnoista. Korotuksia polttoaineisiin on luvassa jakeluvelvoitteen noston takia ja tuskin enää nähdään parin vuoden takaisia sähkön hintoja. Huomio kiinnitetään nyt sähkön säästämiseen ja pelotellaan sähkön loppumisella, sen sijaan, että ratkaistaisiin ongelma. Kaikki energiamuodot on otettava nyt käyttöön sillä välin, kun odotamme varteenotettavaa vihreää vaihtoehtoa järkevällä hinnalla. Mahdollisuus on myös perustaa pohjoismainen sähköpooli Ruotsin ja Norjan kanssa ja katkaista letkut Eurooppaan. Täällä Pohjolassa sähköä riittää ja edullisin hinnoin, ilman eurooppalaista pörssihinnoittelua. Ratkaisuja on tarjolla, mutta miksi niitä ei oteta käyttöön, onkin hyvä kysymys.

Vihreä siirtymä pitää toteuttaa hallitusti

YK ja Euroopan Unioni ovat täysin ilmastohätätilan sokaisemia ja kaikki kansainväliset sopimukset sekä päätöksenteko menee ilmastonmuutoksen ehdoilla. Lisäksi Suomea viedään kansainvälisesti ja EU:ssa kuin kuoriämpäriä ja on hölmöydellään todellinen heittopussi. Suomi on heittäytynyt naiiviudessaan vihreän siirtymän mallioppilaaksi ja luulee saavuttavansa sillä kansainvälistä luottamuspääomaa. Kansainvälinen mainehaitta ja kasvojen menetys on pahempi kolaus Suomen itsetunnolle kuin oman kansan kurjistaminen ilmastokultin alttarilla. Siinä ei oma perustuslakimme paljon paina. Se, että Suomen aina tiedetään tekevän mitä muut käskevät, asettaa maamme neuvotteluaseman erittäin vaikeaksi Euroopan Unionissa, eikä meidän mielipiteillämme ole siellä merkitystä – isot maat vievät ja Suomi vain vikisee. Lisäksi näyttää siltä, että äänekkäimmät lobbarit saavat tahtonsa läpi EU:ssa, vaikka se aiheuttaisi haittaa muille maille. Ei kaikkea kansallisia päätöksiä tarvitse kysyä Euroopan Unionilta eikä EU:lla ole valtaa kansallisomaisuuteemme, kuten metsiin tai pohjavesiin.

Jos vihreä siirtymä toteutetaan hallitusti, otetaan kansan etu ja hyvinvointi huomioon, kuten muut maat tekevät. Suomi hoitaa myös metsänsä esimerkillisesti ja istuttaa aina uutta puuta tilalle, kun hakkuita tehdään. Kaikki kasvu nielee hiiltä tehokkaammin, kuin vanha suojeltu metsä, jossa lahoaminen tuottaa hiiltä. Jos kaikki hiilinielut ja myös suot laskettaisiin mukaan, Suomi olisi jopa hiilinegatiivinen ja riippuvainen tuontihiilidioksidista metsien kasvun vuoksi. Siksi meillä ei ole kiire tai ilmastohätätila, jonka vuoksi fossiiliset energiamuodot täytyy ottaa pois ennen kuin saamme korvaavia ekologisia vaihtoehtoja tilalle ja samalla hinnalla. Annetaan biopolttoaineille ja ympäristöystävälliselle energiamuodolle aikaa kehittyä, eikä kiireellä tai viheruskovaisten vaatimusten takia tuhota omaa kilpailukykyämme. Suomi on aina hoitanut ympäristöasiansa mallikelpoisesti ja samaa ympäristöpolitiikkaa täytyy vaatia muilta mailta sen sijaan, että kuritamme itseämme muiden maiden synneistä. Toisaalta Suomi voisi käyttää ilmastonmuutosta hyväkseen ja vaatia Euroopan unionin jäsenmailta korvauksia siitä, että ylläpidämme Euroopan keuhkoja metsäosaamisellamme. Meidän ei tarvitse alistua kaikkeen, vaan oman kansan etu on viisautta!

Jukka Mäkynen

Jukka Mäkynen

Kaupunginvaltuutettu, perussuomalaiset, Vaasa